ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ - ต้องสันนิษฐานไว้ก่อน 12-9-55
September 11, 2012