ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ - อะไรเอ่ย ปล้นแล้วไม่ต้องรับผิด 17-4-55
April 17, 2012