เพื่อคนไทยเพื่อประชาชน 11-6-55
June 11, 2012
เพื่อคนไทยเพื่อประชาชน 11-6-55