คอลัมน์อัพเดท จุดบอดของฝ่ายค้าน 30-5-55
May 30, 2012