คอลัมน์อัพเดท สถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง 15-9-55
September 15, 2012